<< SM Schedule

Activity: CASE Analysis


Tema: Comprendre millor cada escenari tot situant-se en la pell del director o manager del departament de cada empresa.

Objectius: A l'acabar l'estudi de l'escenari els estudiants, en la pell del director o manager del departament, han 1) d'adquirir una visió general de les diferents eines existents dintre del marc de la gestió estratègica, i 2) desenvolupar unes competències que ens permetin pensar, actuar, parlar, i processar la informació com si fossim un manager. Els estudiants seran capaços, en els diferents esglaons de l'assignatura, de comentar amb propietat com i de quina manera planificar l'estratègia de l'empresa i quines eines són les adients en cada situació.

Grups: 5-6 membres (fixes) -- establerts en Grupo de Trabajo

Material: Casos
Sessió
Lectures
Document
2
Robin Hood [Spa]

4a
1. Industria farmaceutica [Spa]

2. Industria cervecera en USA [Spa]


6a
1. Verizon Inalàmbrico [Spa]
2. Samsung [Spa]3. Starbucks [Spa]7a
News Corporation [Spa]

7b
United Technologies [Spa]

8a
Mango[Eng]


NOTA:
Particularment, la sessió 4a, 6a i 7b no tindrà que lliurar previament ni les respostes del cas, ni la pregunta de discussió. La sessió 4b i 6a hauran d'incloure la presentació dissenyada en grup per la pròxima sessió. I excepcionalment, la sessió 7b només es veurà reflexada en el resum dels 5 punts més importants de la sessió.


LLIURAMENT DELS PREVIS de les sessions 2, 7a i 8a: (tots els grups han d'haver fet aquests previs un dia abans de la següent classe (24h), el retard serà penalitzat)
 • Cada grup en el seu apartat del Wikispace haurà de: (Nota de grup)
  1. Lliurar les respostes correctament raonades dels diferents casos.
  2. Llançar una pregunta de discussió referent al tema que s'està tractant en cada sessió. Les preguntes de discussió seràn valorades per la seva originalitat i conjunt de conceptes relacionats.
 • Cada grup ha de comentar com a mínim dos pregunta de discussió d'altres dos grups diferents al seu. (Nota individual)
LLIURAMENT de les sessions 4b i 6a:
 • Cada grup haurà de disenyar una página del cas X i lliurar la presentació que respongui les preguntes plantejades al cas en qüestió a través de interficies col·laboratives, com ara Google Docs, per poder editar online les diferents versions del document. Aquest document haurà de permetre la lectura a tothom, a més a més de l'escriptura a la professora assignada.

Tasques del grup: Aprendre els conceptes i eines per formular una gestió estratègica eficient de la documentació individualment, per tal d'assimilar correctament aquests continguts es demana respondre les preguntes de cada cas, fer una pregunta de discussió i respondre d'altres, així com fer un resum de cada sessió.
Previ / Classe
Tasca
Temps previst de grup
PREVI
Lectura individual del cas
15 min (1h)
PREVI
Respondre les preguntes del casElaboració d'una pregunta de discussió sobre el seu tema i respondre dos foros de discussió.
1h 30 min
CLASSE
Reunió del grup per aclarir les respostes publicades en el seu wikispace i les preguntes de les discussions d'altres grups.
20 min
CLASSE
Discussió de tota la classe sobre el CAS (cada persona ha de contribuir un mínim de dues vegades). Existeix la possibilitat de que un membre d'un dels grups (a l'atzar) dinamitzi la discussió del CAS a partir de les preguntes del cas.
40 min
CLASSE
Formulació a l'atzar d'alguna(es) de les preguntes del foro de discussió proposades pels companys per seguir el debat.
10 min
CLASSE
Reunió del grup per extreure el 5 punts més importants de la sessió (publicat en el seu espai Wiki)
10 min

NOTA:
Particularment, la sessió 4b i 6a a classe es farà la part destinada a fer a casa (llegir i respondre preguntes del cas). A casa, els grups hauran d'elaborar una presentació del cas que respongui a les preguntes (es recomanable utilitzar una interficie col·laborativa que et permetir compartir documents online, e.g. Google Docs, de manera que tots pogueu editar online sense necessitat d'utilitzar el email i perdre l'última versió). A la sessió 4b i 6a de forma aleatoria dos persones sortiran a exposar els seus casos. La resta de membres faran de tribunal avaluador de la ponencia i afegiran suggeriments i/o comentaris. Per que aquests siguin avaluats hauran de respondre unes preguntes del cas.

Rols: Cada membre de l'equip ha de participar en les discussions dels altres grups de forma individual. La wiki es genera a partir del treball conjunt de tot el grup.Equip fora i dintre de l'aula:
 1. Rol moderador (Líder del grupo) - Responsable de dur a terme les diferents tasques assignades al grup, resol problemes y assigna recursos a les diferentes tasques. Té l'autoritat d'exigir als membres de l'equip el seu assoliment.
 2. Rol col·laborador (Secretari) - complementa la tasca del moderador apuntant les diferents tasques assignades a cada membre i informant de l'evolució de les tasques. Elabora un esquema final de la sessió dels punts més importants per penjar-ho al wikispace de l'equip.
 3. Rol creatiu - sugereix les preguntes de discussió i informa de la seva evolució al secretari.
 4. Rol d'acció/avaluador - fa que el material final estigui correctament elaborat i dintre del termini establert. Informar de la seva evolució al col·laborador del grup. A l'aula s'assegurarà que no s'exedeixen els 20 min assignats per la discussió de grup.
 5. Rol relacionista - cuida l'armonia dels membres de l'equip, així com amb les persones externes a aquest.

Interdependencia Possitiva: Cada membre del grup té un rol assignat i tots contribueixen en la generació del contingut de la wiki amb el seu coneixement. Aquest coneixement interactiu i el seu rol és necessari per dur a terme la tasca correctament.

Exigència Individual: Un membre d'un grup, triat a l'atzar, pot dinamitzar la discussió del cas a partir de les respostes i preguntes de discussió generades o respostes dels foros que tinguin relació amb el cas en qüestió. Els altres membres dels altres grups, triats a l'atzar, exposaran un o dos punts que els hi ha semblat més important de la sessió i el per què. O, alternativament, tots els membres respondran individualment de forma argumentada a una pregunta formulada en les discussions de la sessió.